Eldningsförbud – Fire ban!

På grund av den extrema värmen och torkan som råder har Länsstyrelsen i Uppsala beslutat om ett skärpt, generellt eldningsförbud!

“Det är förbjudet att elda samt grilla i hela Uppsala län. All eldning med öppen låga utomhus är förbjuden vilket inkluderar eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser, eldning och grillning på egen tomt samt nyttjande av alla former av friluftskök med öppen låga. Eldningsförbudet omfattar även förbud mot att tända värmeljus, marschaller samt facklor utomhus.”

“An intensified fire ban is in effect for all of Uppsala County. The intensified fire ban means that it’s totally forbidden to light fires or grill/barbecue outdoors in all municipalities in Uppsala County. This now also includes fires and grill/barbecue in private yards, fireplaces and use of backpacking stoves.”

Vi uppmanar alla som besöker Kiplingeberg att respektera eldningsförbudet och vara ytterst försiktiga med all aktivitet som kan ge upphov till brand!

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-25-skarpt-eldningsforbud-i-hela-uppsala-lan.html