Om oss

Kiplingebergs gods är ett familjeföretag i elfte generationen som förvaltar knappt 2.800 hektar jord och skog norr om Uppsala.

Våra verksamhetsmål

Den kulturmiljö vi lever i är resultatet av många generationers uthålliga och framsynta arbete. Vi ser oss som en länk i den obrutna kedjan. Hållbart nyttjande av naturresurserna och god ekonomisk bärkraft är två grundförutsättningar för långsiktighet. Därför är det övergripande målet för vår förvaltning att med god ekonomisk avkastning långsiktigt värna och utveckla egendomens natur- och kulturvärden.

Vi vill att ledord som engagemang, laganda, kvalitet och best practice skall genomsyra vår verksamhet. Vi vet att vi är beroende av duktiga och engagerade medarbetare för att nå våra mål och vill därför vara en arbetsplats som präglas av frihet under ansvar, där vi arbetar tillsammans för att ständigt förbättra och utveckla både oss själva och egendomen vi förvaltar och där vi känner stolthet över det vi gör.

Vi strävar efter att skapa en trygg, vacker och hälsosam miljö för våra barn, medarbetare, hyresgäster och besökare. På så sätt bidrar vi till en levande och livskraftig landsbygd.