Om oss

Kiplingeberg drivs som ett familjeföretag i elfte generationen och omfattar ca 2.700 hektar mark i Bälinge, Skuttunge och Björklinge, varav två tredjedelar utgörs av produktiv skog. Vår kärnverksamhet är produktion av förnyelsebar skogsråvara till sågverk, massabruk och värmeverk.

Våra verksamhetsmål

Den kulturmiljö vi lever i och av är resultatet av många generationers uthålliga och framsynta arbete. Vi ser oss som en länk i den obrutna kedjan. Hållbart utnyttjande av naturresurserna och god ekonomisk bärkraft är två grundförutsättningar för vår verksamhets långsiktiga överlevnad. Därför är det övergripande målet för vår förvaltning att med god ekonomisk avkastning långsiktigt värna och utveckla egendomens natur- och kulturvärden.

Vi vill att ledord som engagemang, laganda, kvalitet och best practice skall genomsyra vår verksamhet. Vi vet att vi är beroende av duktiga och engagerade medarbetare för att nå våra mål och vill därför vara en arbetsplats som präglas av frihet under ansvar, där vi arbetar tillsammans för att ständigt förbättra och utveckla både oss själva och egendomen vi förvaltar och där vi känner stolthet över det vi gör.

Vi strävar efter att skapa en trygg, vacker och hälsosam miljö för våra barn, medarbetare, hyresgäster och besökare. På så sätt bidrar vi till en levande och livskraftig landsbygd.