Ridanläggningar

Till Kiplingebergs gods hör flera ridanläggningar, däribland Bemersberg säteri och Gullögla gård.

Bemersberg, strax söder om Skuttunge, fick sitt namn i mitten av 1600-talet av dåvarande ägaren Daniel Behmer. 1751 köpte statssekreteraren Mathias Benzelstierna säteriet och 1791 blev det del av Kiplingeberg fideikommiss. På Bemersberg finns idag två stall, magasin, ridhus och uteridbana samt tillgång till fina ridvägar. Anläggningen arrenderas sedan 2010 av Bälinge Ryttarförening.

Bälinge Ryttarförening är en ridskola som främst riktar sig till barn och ungdomar, men som även erbjuder ridning för vuxna i mindre skala. På anläggningen bedrivs dagligen en aktiv verksamhet bestående av ridlektioner och kurser med ponnyer och hästar i olika storlekar och åldrar. Är du intresserad av ridskolan – välkommen att kontakta Bälinge Ryttarförening “Den lilla ridskolan med det stora hjärtat”.

I gullbacken på Gullögla, alldeles norr om Edenhof golfanläggning, ruvar trollen på en guldskatt som kommer fram när det är fullmåne. Namnet Gullögla härstammar just från guldskatten. På gården hittar vi numera också Anne Fornstedt, en känd profil i islandshästvärlden. På Gullögla driver hon bland annat träning, uppfödning och inackordering av islandshästar. Gården ligger bara några kilometer från såväl Tunabanan som Agersta med stort ridhus och ridsportbutik.