Ridsportanläggningar

Till egendomen hör Bemersberg och Gullögla ridsportanläggningar.

Bemersberg

Bemersbergs säteri, mellan Bälinge och Skuttunge, har tidigare ägts av Axel Oxenstierna och fick sitt namn i mitten av 1600-talet av dåvarande ägaren Daniel Behmer. 1751 köpte statssekreteraren Mathias Benzelstierna säteriet och 1791 blev det del av Kiplingeberg fideikommiss. På Bemersberg finns idag två stall, magasin, ridhus, uteridbana och rakbana samt tillgång till fina ridvägar.

Från den 1 juli 2020 arrenderas Bemersberg ridsportanläggning av Hammarbyhästar med Anne Fornstedt och Andreas Hofmann i spetsen, båda kända profiler i islandshästvärlden. På Bemersberg kommer de att kunna erbjuda det mesta för dig och din islandshäst; privat- och/eller gruppträning, ridskola, tillridning, inackordering (uppställning och/eller lösdrift) liksom förmedling vid köp och försäljning. Läs gärna mer om Hammarbyhästars verksamhet på www.hammarbyhästar.se.

Bemersberg ridsportanläggning arrenderades mellan 2010 och 2020 av Bälinge Ryttarförening som från hösten 2020 har valt att fortsätta sin verksamhet på Lilla Blomsberg, vid Svista strax norr om Uppsala. Läs gärna mer om Bälinge Ryttarförenings verksamhet på www.balingerf.se.

Gullögla 

I Gullbacken på Gullögla gård, alldeles norr om Edenhof golfbana, sägs det att trollen ruvar på en guldskatt som kommer fram när det är fullmåne. Namnet Gullögla härstammar just från guldskatten. På gården bor Anne Fornstedt med familj och driver där i huvudsak uppfödning av islandshästar.

I närområdet hittar man även Västerboda Islandshästar (Facebook / Västerboda gård), Agersta med ridsportbutik (www.agersta.se) och Tunabanan (www.freyfaxi.com).

Boxplats eller lösdrift på Kiplingeberg

För dig som söker både boende och stallplats finns tidvis även möjligheter till detta. Se mer under Fastigheter & Byggnadsvård / Hyra bostad där vi löpande lägger ut lediga hus.

Kontakta gärna mig för mer info. / Liza von Engeström, liza@kiplingeberg.se