Jakt & viltvård

På Kiplingeberg är viltvården en integrerad del av jord- och skogsbruket och vi sätter stort värde på viltet som resurs. På egendomen förvaltas fem frilevande klövviltslag (älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin och rådjur) och ett hägnat: mufflonfåret.

Vi bedriver en aktiv viltförvaltning på Kiplingeberg och eftersträvar klövviltstammar av hög kvalitet och vilttäthet och jaktligt uttag i proportion till egendomens bärförmåga. På köpet får vi ett vackrare och artrikare landskap. Många av de insatser som görs för gynnandet av det jaktbara viltet – anläggandet av våtmarker och viltåkrar, uppbrytandet av monokulturer i odlingslandskapet med mera – medför en ökad biologisk mångfald.

På gården finns ett av landets större vilthägn, med mufflonfår och en dovviltstam av hög kvalitet.

Skickliga hundar och hundförare är en absolut förutsättning för såväl fågel- som klövviltjakt. För att kunna bedriva jakt behöver man även duktiga hundar och vi är mycket engagerade i framför allt träning av apporterande hundar. I samarbete med duktiga uppfödare och tränare arrangeras löpande såväl kurser som tävlingar för retrievers. Läs mer här.