Jakt & viltvård

På Kiplingeberg är viltvården en integrerad del av jord- och skogsbruket och vi sätter stort värde på viltet som resurs. På egendomen finns älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin och rådjur.

Vi bedriver en aktiv viltförvaltning med målsättningen att ha klövviltstammar av hög kvalitet i balans med fodertillgången. På köpet får vi ett vackrare och artrikare landskap. Många av de insatser som görs för gynnandet av det jaktbara viltet – anläggandet av våtmarker och viltåkrar, uppbrytandet av monokulturer i odlingslandskapet med mera – medför en ökad biologisk mångfald.

På gården finns även ett av landets större vilthägn, med mufflonfår och en dovviltstam av mycket hög kvalitet.

För att kunna bedriva jakt behöver man även duktiga hundar och vi är mycket engagerade i framför allt träning av apporterande hundar. I samarbete med duktiga uppfödare och tränare arrangeras löpande såväl kurser som tävlingar för retrievers. Läs mer här.