Fastigheter & byggnadsvård

Till fastighetsförvaltningen räknar vi vård och utveckling av våra kulturmiljöer, förvaltning av egendomens omkring 80 byggnader och anläggningar samt ett antal markupplåtelser för olika ändamål.

Vi hyr ut åretruntbostäder och sommartorp liksom kalla och värmda lokaler. Markupplåtelser gäller allt från mobilmast till fröplantage.

Det är en utmaning men också en stor glädje i att förvalta levande byggnader och miljöer från fem olika århundraden. Vi känner oss priviligierade över att få bo och verka i en sådan miljö och att få dela den med alla som bor hos oss, arbetar hos oss och besöker oss!

Våra mål med fastighetsförvaltningen

  • Att hitta användningsområden för alla byggnader för att möjliggöra underhåll och bevarande av våra gårdsmiljöer.
  • Att välja miljövänliga material och metoder vid underhåll som harmonierar med byggnadernas ursprung och karaktär.
  • Att minimera vår negativa miljöpåverkan genom att alltid söka tillämpa best practice och bästa tillgängliga teknik för avloppsrening samt hushållning med vatten och energi.

Byggnadsvårdsbutik & fönsterrenoverarverkstad

Lördagen den 29 april 2017 slog vi upp portarna till vår nya byggnadsvårdsbutik och fönsterrenoverarverkstad Väsbylund Byggnadsvård!
 
Butiken och verkstaden ger nytt liv åt gamla Väsbylunds folkskola, som varit stängd sedan 60-talet men fortfarande har sina skolsalar kvar. Vi hade länge sökt en lämplig verksamhet för den gamla skolan och det var med stor glädje som vi i april tog över Uppsala Fönsterhantverks fina butik för att driva den vidare i Väsbylund.
 
Butiken erbjuder bland annat färg, såpa, oljor, kitt, pigment, penslar, skrapor och andra handverktyg, drev, tätningslister, smidesprodukter och beslag från tillverkare och leverantörer som Ottossons färgmakeri, Falu Rödfärg, Wibo färg, Leif Arvidsson, Kulturbelysning, Eskilstuna kulturbeslag och Qvesarum. Allt eftersom är ambitionen att bredda sortimentet. Hör gärna av dig om det är något du saknar! I skolsalarna hittar ni inte bara byggnadsvårdsprodukter utan även en verkstad för fönsterrenovering med traditionella material och metoder. Låt oss hjälpa dig att renovera dina gamla fönster istället för att byta ut dem! Med nya innerrutor av energiglas och bättre tätning kan energiförlusterna ofta minskas radikalt utan att du för den skull behöver byta dina gamla fönster.

Vi flyttade samtidigt vår gårdsbutik som nu får dela lokaler med byggnadsvårdsbutiken och fönsterverkstan. I butiken hittar ni således även vårt eget viltkött likväl som lammskinn från Bredal gods och gjutjärnsföremål från Alunda järngjuteri och andra produkter som tidigare fanns i vår gårdsbutik.

Kontaktuppgifter Väsbylund Byggnadsvård & Gårdsbutik

Epost: info@vasbylund.se
Telefon: 070-7331873

Vi lägger löpande ut information på Facebook och Instagram under “Väsbylund Byggnadsvård”. Följ oss gärna där!

fullsizeoutput_381d