Natur & kultur

Vårt mål är att Kiplingeberg skall vara en välskött och attraktiv plats för alla som bor och arbetar här liksom för dem som är på besök. Vi välkomnar er att besöka våra fina marker men ber er samtidigt visa respekt för såväl djur och natur som för den verksamhet som bedrivs.