Natur & kultur

Vårt mål är att Kiplingeberg skall vara en välskött och attraktiv plats för alla som bor och arbetar här, liksom för våra många besökare. Vi är glada för det stora intresset för att besöka våra fina marker, men ber om respekt och hänsyn för såväl djur och natur som för den verksamhet som bedrivs på gården.