Jakt

Vi bedriver viltförvaltning i egen regi på 2.000 hektar kring huvudgården och arrangerar under höst och vinter fågel- och klövviltjakter för svenska och utländska jaktgäster.

På Kiplingeberg har älg och rådjur historiskt varit de viktigaste jaktbara klövviltslagen. Under de senaste tio åren har det dock skett stora förändringar och vi har nu livskraftiga, högkvalitativa stammar av kronvilt, dovvilt och vildsvin. På egendomen finns även ett vilthägn om 500 hektar med mufflonfår och en dovviltstam av välkänd kvalitet.

Kontakta viltmästare Michael Johansson för jaktförfrågningar.