Jakt

Vi förvaltar viltstammarna i egen regi på huvudgårdens 2 000 hektar i gränslandet mellan uppsalaslätten och de stora skogarna. På Kiplingeberg har älg och rådjur historiskt varit de viktigaste jaktbara klövviltslagen. Idag förvaltar vi även högkvalitativa stammar av kronvilt, dovvilt och vildsvin. På egendomen finns också ett vilthägn med mufflonfår och en dovviltstam med handjur av välkänd kvalitet.

Huvuddelen av de jakter som upplåts till utomstående arrangeras för Kiplingeberg jaktklubbs medlemmar, men vi välkomnar årligen även ett mindre antal enskilda jägare och sällskap för smygjakt, vakjakt och selektiv avskjutning av vildsvin, råbock, dovhjort och kronhjort.

Kontakta viltmästare Michael Johansson för jaktförfrågningar.