Lokaler

På Kiplingeberg finns ett antal ekonomibyggnader av olika karaktär (innefattande bland annat magasin, lador, stall och tork). Kontakta oss per mail för specifik information om fastighetsbeståndet.