Hästar på gården

På Kiplingeberg – liksom på de flesta gårdar – har det funnits stall och hästar i alla tider. Förr var det hästarna som var stordragarna i skogen och på åkrarna. Idag har traktorer, skogsmaskiner och terrängfordon i mångt och mycket tagit över, men hästarna finns kvar ändå. Fast med andra arbetsuppgifter: nu gläder de generation efter generation av ridskoleelever och ryttare istället! Vi försöker även att använda gårdens egna hästar som alternativ till motordrivna fordon för transport i skog och mark.