Vi restaurerar Kiplingebergs timrade magasin

Restaureringen av de gamla sädesmagasinen är nu klar.

Magasinen på Kiplingeberg dateras till 1650-talet respektive 1830-talet och utgör ett stort kulturellt och estetiskt värde på gården. De står som stora grindstugor vid norra änden av allén.

Restaureringen av magasinen är en del i ett långsiktigt program som omfattar huvudbyggnaden med flyglar, flera ekonomibyggnader i gårdsmiljön, terrassen samt parker, alléer och andra delar av kulturlandskapet kring gården.

Restaureringen av magasinen genomfördes under hösten 2015 av Kiplingeberg Godsförvaltning AB med hjälp av  Handkraft Timmerhus Mälardalen AB och med stöd från Länsstyrelsen i Uppsala, allt under Ralph Edenheims lika kompetenta som vänliga överinseende.

Timmermännen Jonas och Stefan med medhjälpare har verkligen gjort ett fantastiskt jobb! Väggar har rätats upp, nya följare har tillverkats och satts upp, syllar har lagats eller bytts ut, allt med traditionella metoder och material. Byggnaderna har sedan rödfärgats med Falu Ljus. Våren 2016 rödtjärades dörrar, luckor och vattbrädor.