Restaurering av Kiplingebergs timrade magasin

Restaurering av Kiplingebergs sädesmagasin genomfördes 2015-2016.

Magasinen uppfördes på 1650-talet respektive 1830-talet och utgör ett stort kulturellt och estetiskt värde på gården. De står som stora grindstugor vid norra änden av allén.

Restaureringen av magasinen är en del i ett långsiktigt program som omfattar huvudbyggnaden med flyglar, flera ekonomibyggnader i gårdsmiljön samt terrasser, parker, alléer och övriga delar av kulturlandskapet kring huvudgården.

Restaureringen av magasinen genomfördes under hösten 2015 av våra egna snickare och Handkraft Timmerhus Mälardalen AB, med delfinansiering från Länsstyrelsen i Uppsala, allt under Ralph Edenheims lika kompetenta som vänliga överinseende.

Timmermännen Jonas och Stefan med medhjälpare har verkligen gjort ett fantastiskt jobb! Väggar har rätats upp, nya följare har tillverkats och satts upp, syllar har lagats eller bytts ut, allt med traditionella metoder och material. Byggnaderna har sedan rödfärgats med Falu Ljus och dörrar, luckor och vattbrädor har rödtjärats.