Välkommen till Kiplingeberg

Kiplingebergs Gods är en egendom belägen ca 15 km norr om Uppsala. Godset har en historia som sträcker sig över 370 år och verksamheten består idag huvudsakligen i skogsbruk, jordbruk, viltförvaltning och fastighetsförvaltning. Till gården hör bland annat Edenhof golfbana, Bemersberg ridanläggning och Gullögla gård.

Gården ägs och drivs av Jakob von Engeström med familj.