Närproducerat från Signhildsbergs gård

Vi utökar utbudet i gårdsbutiken med fint närproducerat nöt- och lammkött från Signhildsbergs gård (www.signhildsberg.se). Gården ligger vid Mälaren i Håtuna, Upplands-Bro, och drivs av Anna och Peter Holm. Verksamheten på gården består idag av spannmålsodling, nöt- och lammuppfödning, skogsbruk och fastighetsförvaltning. Anna och Peters målsättning är att förvalta och driva gården på ett hållbart sätt, både miljömässigt och ekonomiskt, så att kommande generationer ska ha möjlighet att fortsätta att leva och verka där. Inte helt olikt oss själva och vår egen vision 🙂

Deras köttproduktion är småskalig. De har cirka 30 får och 30 dikor av rasen Aberdeen Angus. För att leva så naturligt som möjligt äter djuren bara gräs. På sommaren går de på naturbeten invid Mälaren, som håller landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald. På vintern går de på lösdrift i ladugården där de endast äter ensilerat gräs från gården.

Vi är väldigt glada över samarbetet och att kunna erbjuda detta fina närproducerade nöt- och lammkött i gårdsbutiken.